Tegnbibel
Bibelske og liturgiske tekster til Den Danske Folkekirkes døvemenigheder

Autoriseret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved kgl. resolution af 12. december 2012 med virkning fra 3. februar 2013.

© 2013 Det Danske Bibelselskab

1. udgave, 1. oplag

ISBN 978-87-7523-724-1
Bibelselskabet
Frederiksborggade 50
1360 København K

www.bibelselskabet.dk


Lukasevangeliet
Projektleder:
Cand.mag. Janne Boye Niemelä, Schwung
Modersmålsbrugere af dansk tegnsprog:
Anne Skov Hårdell (Center for tegnsprog, UCC), Eva Abildgaard (Center for tegnsprog, UCC), Kasper Bergmann (Schwung) og Bo Hårdell (Schwung)
Døvepræster:
Lise Lotte Kjær, Marie-Louise Bork Winther, Erik Lundager og Terkel Tikjøb
Grundoversætter:
Døvepræst Christina Elisabeth Ebbesen
Teologisk konsulent:
Geert Hallbäck
Studieproduktion, foto og lyd:
Nathalie Hein, Kasper Bergmann, Vivien Batory, Bo Hårdell, Didde Nylander og Paulina í Dali, Schwung; samt Cecilie Meyer, Tegnstuen
Stemme:
Sofie Gråbøl
Grafisk tilrettelæggelse:
Churchills og Pleks
Produktion:
Kasper Bergmann, Schwung
Liturgiske tekster med TSK
Konsulent:
Mette Gautier
Døvepræster:
Irene Schjødt, Christina Elisabeth Ebbesen, Marie-Louise Bork Winther og Erik Lundager
Studieproduktion, foto og lyd:
Jes Damkær Hansen og Søren Johan, Danmarks Kirkelige Mediecenter
Redigering og grafisk tilrettelæggelse:
Schwung
Øvrige tekster
Projektleder:
Dr.phil. Elisabeth Engberg-Pedersen
Modersmålsbrugere af dansk tegnsprog:
Asger Bergmann, Bodil Brixen, Anne Skov Hårdell, Bo Hårdell og Janne Boye Niemelä
Døvepræster:
Marianne Bønløkke, Bent Danielsen, Jens Førgård, Jesper Hougaard Larsen, Lise Lotte Kjær, Karen Tikjøb og Terkel Tikjøb
Teologiske konsulenter:
Lene Andersen, Bodil Ejrnæs, Geert Hallbäck og Holger Villadsen
Orgel:
Ulla Thilo Schmidt
Sang:
Claus Kirchheiner Hansen, Pernille Madsen og Terkel Tikjøb
Studie:
AV/ITV-afdelingen, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
Redigering:
Christopher Roos
Grafisk tilrettelæggelse:
Mikael Skotting
Projektets styregruppe
Formand:
Biskop Niels Henrik Arendt
Medlemmer:
Asger Bergmann, Anne Skov Hårdell, Lise Lotte Kjær, Erik Lundager og generalsekretær Morten Thomsen Højsgaard, Bibelselskabet
Projektkoordinator og redaktør:
Cecilie Vestergaard Raaberg, Bibelselskabet
Tidligere medlemmer:
Biskop Tine Lindhardt, Terkel Tikjøb og Ole Vestergaard


Projektet er støttet af
Projektet er støttet af Kirkeministeriet og endvidere af Jubilæumsfonden, Døvefonden, Schioldanns Fond, Augustinus Fonden, Chr. P. Hansen og Hustrus Fond, Døvemenighedernes koordineringsudvalg og Midt- og Nordjyllands døvemenigheds menighedsråd.

Projektets styregruppe og Bibelselskabet retter en varm tak til bidragyderne, uden hvem projektet ikke kunne være realiseret.